sunnuntai 4. huhtikuuta 2010

OPISKELIJOIDEN TAVOITTEET OPETTAJANKOULUTUKSELLE

Vaikka LO-opiskelijoiden torikokouksesta on vierähtänyt jo tovi, ei aiheet ole vielä mitenkään vanhentuneita - päinvastoin. Alla muistiinpanoja tapahtumasta 24.2. Muistathan kommata ja kertoa oliko kokouksen yli 20 päinen väki väärässä vai oikeassa.

Erilaisia tapoja arviointiin
- Tentit eivät kannusta oppimaan eivätkä mittaa opittua parhaalla mahdollisella tavalla. Eri tenteissä kysytään usein samoja asioita, jotka eivät välttämättä ole edes linjassa opintojakson tavoitteiden kanssa. Koulutuksen on näytettävä mallia monipuolisen arvioinnin toteuttamisessa ja palautteen antamisessa. Oppimispäiväkirjat, portfoliot, projektityöt ja esseet osaksi arviointia! Menneiden kurssien materiaalia ja oman oppimisen kehittymisen reflektointia tukevaa aiempien esseiden ja aiheiden käsittely lisäisi oppimisen merkityksellisyyttä.

Palautejärjestelmä kuntoon
- Annetun palautteen on vaikutettava opetuksen käytäntöihin ja laatuun. Opiskelijan on saatava palautetta suorituksistaan ja kurssipalautteen konkreettiset vaikutukset tuotava näkyviin. Palautteeseen tarvitaan vuorovaikutuksellisuutta opiskelijan ja opettajan välillä.

Opiskelijat mukaan tutkimusryhmiin
- Konkreettinen yhteys tutkimusryhmiin pitää opiskelumotivaatiota yllä ja virittää opiskelijalle uutta uteliaisuutta tulevaan oppimiseen. Opintojaksoille todellisia tutkimustehtäviä laitoksemme tutkimusryhmissä, joissa mahdollista opiskelijan omaehtoinen suuntautuminen eri tutkimuskysymyksiin ja syventyminen aihepiireihin, tukien opiskelijan käsitystä käytännön tutkimustyöstä ja samalla myös vieden eteenpäin tutkimusryhmissä tehtävää tutkimusta.

Yhteiset perusopinnot
- Jokaisella opiskelijalla on valmistuttuaan oltava sellainen osaaminen, minkä varassa on valmis kohtaamaan koulumaailman haasteet. Kaikille opiskelijoille yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy erityispedagogiikkaa, kasvatuspsykologiaa ja monikulttuurisuuskasvatusta (10 op kutakin). Opintoihin luotava jatkuvuutta niin, että esimerkiksi erityispedagogiikan opintojaksot ovat sidottuja toisiinsa. Maisterivaiheessa mahdollisuus syventää ja erikoistua.

Päällekkäisyys poistettava, opetusta eheytettävä
- Ainedidaktiikan opintojaksojen luento-osuuksissa on todella paljon päällekkäisyyttä. Opettajien on tehtävä yhteistyötä, jotta he tietävät mitä heidän kollegansa opettavat. Luentosarjoja yhdistämällä opetus eheytyy ja resursseja säästyy ryhmäopetukseen. Perusopetuksen aihekokonaisuuksien näyttävä monialaisissa opinnoissa.

Omaehtoista opiskelua tuettava & henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyötä lisättävä

- Lukupiireistä ja itsenäisestä opiskelusta opintopisteitä.
- Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistä tekemistä ja kohtaamista kehitettävä monipuolisesti

Yhteys koulutodellisuuteen aiemmin
- Osa monialaisesta praktikumista jo ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Ensimmäisen opiskeluvuoden 4. periodissa oltava lyhyt harjoittelu norssissa omalla kummiluokalla, jossa harjoitellaan matematiikkaa ja äidinkieltä sekä taito- ja taideaineita. Opittuja taitoja ja ideoita on voitava soveltaa käytäntöön jo opintojen kandivaiheessa.
- Lapset viettävät valtavan osan ajastaan uusissa mediaympäristöissä – ilman kasvattajan turvallista läsnäoloa ja ohjausta. Opettajat kokevat uuden teknologian usein turhauttavaksi ja ahdistavaksi, ja koulutusta ei ole oikeastaan tarjolla. Perusteellista, kriittistä ja pedagogista mediakasvatusta ja -ohjausta tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja luokanopettajan koulutus ei tarjoa nykyisellään tähän minkäänlaista kompetenssia.

1 kommentti:

  1. Tässä ollaan mun mielestä monessa kohtaa asian ytimessä.

    Näkisin näiden lisäksi ongelmaksi (ehkä enemmän ylätasolla) opiskelijoiden aliarvioimisen. Tällä hetkellä tuntuu siltä että koulutuksessa lähetään liikkeelle siitä perusajatuksesta että opiskelijat on voimattomia lampaita joiden on paras ottaa annettuna se mitä laitos tarjoaa, sen sijaan että otettaisiin opiskelijat huomioon kykeneväisinä itsenäisinä toimijoina. Kun opiskelijoita kohdellaan passiivisena massana niin semmoseksi se muotoutuu. Opiskelijoiden toimijuutta pitäisi enemmänkin pyrkiä vahvistamaan, koska uskon että sitä kautta saadaan parempia kasvatusalan asiantuntijoita suomen kouluihin.

    Toinen mitä koulutuksessa haluaisin opiskelijoiden aliarviointiin liittyen muuttaa, on vaatimustaso. Ottaen huomioon, että koulutukseen valikoituu todella päteviä opiskelijoita niin kurssien vaatimustaso on melko alhainen. Alhaisella tarkotan sitä että tenteistä pääsee läpi lukematta, jos osaa muutaman peruskäsitteen, ja kirjalliset työt liikkuu aihepiireiltään "minä opettajana" -tyylisissä kirjoitelmissa. Opettajan ammatti on monipuolinen asiantuntija-ammatti, mutta koulutuksessa on pohjalla edelleen ajatus opettamisesta käsityöläisammattina, jossa oppilaiden oppimistulokset riippuu opettajan praktisesta opetustaidosta.

    Tällasta.

    VastaaPoista