maanantai 22. marraskuuta 2010

Pysäyttäviä lyhytelokuvia

Peduca järjesti viime lauantaina ekskun kettupäivät-lyhytelokuvafestivaaleille. Peduca kustansi liput jäsenistölle kokonaan ja luvassa oli 3 tuntia lyhytelokuvien huippuja maailmalta. Aiheet vaihtelivat turvapaikanhakijoiden kohtaloista aikustumisen tuskaan, mutta yhteistä oli, ettei yksikään elokuva jättänyt kylmäksi. Harvoin lähtee Finnkinon näytöksistä samoilla fiiliksillä.

Suosittelen kaikille lämpimästi tutustumaan pääkaupunkiseudun elokuvafestivaalitarjontaan. Vuoden mittaan näitä tarjoavat mm. cinemaissi, vinokino, lens politica, rakkautta ja anarkiaa ym. Tammikuussa tulee myös odotettu docpoint joka on henkilökohtainen suosikkini dokumenttifestivaalien saralla.

Elämysten riemua pimeneviin iltoihin :)

-Erna

perjantai 19. marraskuuta 2010

Aikamoista täsmämarkkinointia


Olin kertomassa koulutusalastani tiedekunnan abi-infossa reilu viikko sitten. Porthanian sali oli täynnä tulevia ylioppilaita, joita huoletti suuresti muun muassa sisäänpääsy Käyttiksen koulutusaloille. Lähtiessäni tapahtumasta oven ulkopuolelle oli leiriytynyt valmennuskursseja järjestävä taho x jonka edustajat kävivät miltein abien hihoihin kiinni esitteidensä kanssa.

Markkinointi on vuosi vuodelta röyhkeämpää ja kohdistetumpaa. Erityisen huolestuttavaa on markkinoinnin sijoittaminen suoraan abi-infon yhteyteen jolloin syntyy mielikuva, että tiedekunta ja valmennuskurssiyritys x olisivat jollain tapaa yhteistyössä. Näin ei tietenkään ole, eikä tiedekunta ollut tietoinen markkinoijista. Yleisissä tiloissa ei tietenkään ole kieltoa markkinointiin, mutta minusta oli eettisesti hyvin arveluttavaa valmennuskurssiyrityksen tapa luoda abeille väärää mielikuvaa. Tilaisuudet , joissa abit tietävät tulevansa kuulemaan valmennuskursseista on rehellisempää markkinointia.

Ai niin , Condus hylkäsi ehdotuksen valmennuskurssien järjestämisestä opiskelijajärjestön taholta. Ainejärjestöt (kaikki) vastustivat yksimielisesti ehdotuksen läpivientiä. Peducan kanta ehdotukseen on luettavissa täältä.

-Erna

torstai 18. marraskuuta 2010

Peducalehti 3/2010 ilmestyy!

Tämän vuoden viimeisen Peducalehden julkistamistilaisuus järjestetään maanantaina 22.11. klo 14-18 opiskelijatila Conddoorissa. Tule selailemaan uunituoretta lehteä, nauttimaan glögistä ja pipareista ja hyvästä musiikista sekä hyvästä seurasta! Lehti ilmestyy myöhemmin tuttuun tapaan myös nettin luettavaksi.

Kiinnostaako Peducalehteen kirjoittaminen? Ota yhteyttä lehden päätoimittaja Anna Kylmäseen (a helsinki fi), lähetä valmis juttu tai ota yhteyttä ideasi kanssa: uudet kirjoittajat ovat tervetulleita!

t. Lehden toimitus

torstai 11. marraskuuta 2010

Monialaiset opinnot uudistuu!

Luokanopettajankoulutuksen tutkintoa uudistetaan parhaillaan ja se astuu voimaan syksyllä 2011, kun uudet fuksit tulevat. Koulutuksen uudistaminen on kinkkinen juttu. Tänään keskusteltiin Kehittämisryhmässä monialaisista opinnoista.

Monialaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 op, mikä vastaa laajaa sivuainetta. Tiedekunnassamme on periaatelinjaus, että opintojaksojen pitää olla vähintään 3 op laajuisia. Lain mukaan pakollisia opintoja on oltava kaikista alakoulussa opetettavista aineista. Kaikki uudistukset on tehtävä nykyisten resurssien puitteissa, sillä niitä ei ole tulossa lisää. Lisäksi opiskelijat näkevät valinnaisuuden tärkeänä osana opiskelua. On myös koettu, että opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien ja opetuksen eheyttämiseen tulisi saada paremmat valmiudet. Uudistuksessa on huomioitava myös kasvatuspsykologia pääaineen opiskelevien ilmiöopinnot monialaisissa opinnoissa.

Draama on mitä todennäköisimmin tulossa uudeksi alakoulussa opetettavaksi oppiaineeksi, joten siitä on järjestettävä pakollinen kurssi sisältyen monialaisiin opintoihin. Lisäksi on esitetty toiveita, että opiskelijat saisivat valmiudet sekä teknisen- että tekstiilikäsityön opettamiseen.

Näillä palasilla on saatu kasaan 60 op:n paketti, joka näyttäisi jotakuinkin seuraavanlaiselta:

matematiikka 7op
äidinkieli 8op
orientoivat aineet: bi, ge, ke, fy, hi, ue/et 3op kutakin, yht 18op
taito- ja taideaineet: li, ku, mu, draama 3op kutakin, käsityö 5op, yht 17op
valinnaiset opinnot 10op : orientoivan aineen valinnainen, taito- ja taideaineiden valinnainen sekä eheyttävä/aihekokonaisuuslähtöinen opintojakso.

Kasvatuspsykologian kohdalta on vielä mietittävänä, miten ilmiöopinnot tulevaisuudessa toteutetaan. Opiskelijoilla on ollut toiveena, että perusosat suoritetaan "rehellisen" puolen tapaan, mutta 10 op ilmiöopintoja tuntuu kuitenkin riittämättömältä.

Lisäksi on keskusteltu siitä, että esimerkiksi taito- ja taideaineissa opettajat voisivat halutessaan antaa enemmänkin opetusta kuin nykyisellään, kuitenkin näillä opintopistemäärillä ja resursseilla. Myös VaVa-opinnot mahdollistavat erilaisten syventävien tai soveltavien ainedidaktisten opintojaksojen järjestämisen.

Opettajalla on helposti huoli siitä, saavatko opiskelijat riittävät valmiudet oman oppiaineensa opettamiseen alakoulussa. On hyvä muistaa, että opetettavien aineiden sisällöt, tarvittavat tiedot ja taidot, tulisikin opiskelijalla olla jo hallussa peruskoulun ja lukion pohjalta. Ainedidaktisten opintojen tehtävänä on opettaa menetelmiä.

Kun isoa pakettia uudistetaan, ei ratkaisevinta ole opintopiste sinne tai tänne, mulle tai sulle, vaan opiskelijan kannalta hyvä kokonaisuus. Opinnoissa ei ilmene päällekkäisyyttä, opetus on laadukasta, vuorovaikutus on toimivaa ja osaamista on mahdollista syventää ja soveltaa. Toivonkin opiskelijoilta ideoita, miten juuri näitä asioita voisi koulutuksessamme kehittää!

- Suvi

ps. Harjoittelut jakautuvat tulevaisuudessa varmaan kahden sijasta kolmeen harjoitteluun!
pps. Kun sinulle sanotaan, että jotain pitää saada lisää, kysy mistä se otetaan pois.

keskiviikko 3. marraskuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Erna Peducan edunvalvontavastaava (kt) 2009-2010

Lähdin mukaan hallitukseen koska minua kiinnosti olla mukana vaikuttamassa omaan koulutusalaan ja yleisemmin opiskelijoiden äänen huomioimiseen tiedekunnassamme. Käytännössä oppiainetason edunvalvonta on melko paljon ihan asioiden seuraamista, yhteydenpitoa opiskelijaedustajiin, laitokseen ja opiskelijoihin. 2009 suurin osa edunvalvonnasta keskittyi  uuden yliopistolain seuraamiseen ja sen vaikutukseen kasvatustieteen koulutuksessa. Laitokset yhdistyivät ja olin mukana rakentamassa uutta laitosneuvostoa yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Onnistuimmekin saamaan käyttäytymistieteen laitokselle jokaisesta pääaineesta  opiskelijaedustuksen uuteen laitosneuvostoon. Vuosin aikana olen myös järjestänyt mm. edunvalvontaryhmiä ja Viiniä ja valitus-iltoja joissa keräämme opiskelijoilta tietoa koulutuksemme epäkohdista. Näiden tietojen pohjalta olemme kehittäneet mm. kandiohjausta  oppiaineessamme.

Ekskursiovastaava 2009

Ekskuvastaavuus nousi huolesta , ettei kasvatustieteessä oikein huomioida kolmatta sektoria opinnoissa tai uravaihtoehtona. Tämä synnytti idean Amnestyn ekskusta, jossa kuulimme mitä kasvatustieteen tutkinnolla voi hommailla järjestössä. Tapaaminen poiki myös "maailma koulussa" seminaarin , jossa olin suunnittelemassa globaalikasvatuksesta informoimista opiskelijoille 12 eri kansalaisjärjestön kanssa.

Condusvastaava 2010

Tiedekuntajärjestössämme lähdin tänä vuonna koulutuspoliittisen jaoksen puheenjohtajaksi. Jokaisesta ainejärjestöstä siis valitaan 2 edustajaa Condukseen. Pesti on avannut tiedekuntapolitiikkaa laajemminkin ja missionani on ollut luoda puitteita niin kopo-toimijoiden ja hallinnon opiskelijaedustajien väliselle tiedonkululle kuin tiedekunnan ja opiskelijoiden väliseen vuoropuheluun. Käytännössä tämä on tarkoittanut kuukausittaisia tapaamisia opintoasiainpäällikön ja ainejärjestöjen kanssa, kopo-briiffausiltoja ja Conduksen kokouksiin osallistumista.

Näistä tapaamista on tuloksena mm. tiedekunnan sivuaine- ja työelämäinfot.  Sen ohella olen ollut tekemässä kannanottoa maksuttoman koulutuksen puolesta, järjestämässä mielenosoitusta, selkeyttämässä opiskelijaedustajien rekrytointia ja luomassa uusia ainejärjestötyöstä annettavia opintopistekriteereitä. Parasta pestissä on ollut se, ettei hommia tehdä yksin. Kopo-jaoksessa asiat luodaan yhdessä ja resurssien mukaan.  26 henkinen hallitus koostuu kaikista tiedekunnan koulutusalosta, joten perpektiiviä on saanut koulutuspolitiikkaan myös sitä kautta.

Yleisesti peducassa olen osallistunut mm. Club Vegestylezin järkkäilyyn, yhteisten tapahtumien kasaamiseen ja blogikirjoitteluun . Haikealla mielellä lopetan järjestöhommat vuodenvaihteessa, mutta hyvillä muistoilla ja monta ystävää rikkaanpana :)

Kokemuksia Peducasta: Laura Varapuheenjohtaja ja sihteeri (2010)

Peducan toiminta on opintojen alusta lähtien tuntunut omalta jutulta. Lähdin hallitukseen toisena opiskeluvuonna ja sen jälkeen on tullut oltua mukana monessa jutussa.

Ensimmäisenä hallitusvuotena olin taloudenhoitajana. Toisena vuonna olin kevätlukukauden vaihdossa Saksassa, mutta ehdin kuitenkin toimia ympäristö-, kansainvälisyys- ja Specia-vastaavana. Olin myös mukana järjestämässä Peducan vuosijuhlia, joka oli erittäin mukava projekti. Koska toinen vuosi jäi vähän vajaaksi, halusin vielä jatkaa kolmannen vuoden hallituksessa.

Tänä vuonna olen toiminut Peducassa varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Nämä kaksi pestiä tukevat hyvin toisiaan. Varapuheenjohtajan pestin olen jakanut Marjon kanssa, mikä on ollut huippujuttu. Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan apuna järjestön toimintaa suunnitellessa. Sihteerinä vastaan ainejärjestön paperihommista eli esityslistojen tekemisestä sekä pöytäkirjojen ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimisesta ja arkistoinnista. Vastaan myös käytännön asioiden sujumisesta, kuten kokoustilojen varaamisesta.

Ainejärjestötoiminta on ollut tärkeä osa opiskelijaelämää viimeiset kolme vuotta. Olen saanut paljon uusia kavereita, ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja oppinut uusia asioita.

tiistai 2. marraskuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Marjo


Tunsin Peducan toiminnan omakseni jo heti opintojen alusta lähtien. Fuksivuotena tuli osallistuttua melkein kaikkiin mahdollisiin Peducan järkkäämiin tapahtumiin. Eikä siis aikaakaan, kun huomasin olevani matkalla Peducan syyskokoukseen valmiina hallituksen toimintaan, vaikka tuolloin en oikein vielä hahmottanutkaan, mitä se mahdollisesti tulisi pitämään sisällään.

Ensimmäisenä hallitusvuotenani toimin kulttuurivastaavana sekä fuksi- ja tuutorvastaavana. Nyt toisena hallitusvuotenani päätin jatkaa kulttuurivastaavan pestiä sekä löysin itseni myös varapuheenjohtajan paikalta. Tai oikeammin toiselta niistä.

Varapuheenjohtajan homma on ollut minulle hyvin mieluisa pesti. Se on lähinnä puheenjohtajan apuna olemista ja puheenjohtajan työtaakan helpottamista. Omalta osaltani se on pitänyt sisällään kaikkea mahdollista kokoustarjoiluista aina peducamatkan ideointiin. Suvi on ollut kyllä suopea puheenjohtaja, enemmänkin olisi voinut piiskata! :) Työtaakkaa on varmasti helpottanut myös se, että varapuheenjohtajia on tänä vuonna ollut kaksi. Pestin jakaminen Lauran kanssa on ollut ihan loistohomma!

Kulttuuritoiminta yleisestikin on ollut aina lähellä sydäntäni, joten kulttuurivastaavan pesti tuntui alusta asti luontevalta. Tässä pestissä ehdottomasti parasta on se, että saa järkätä mieleisiään kulttuuritapahtumia ja tarjota peducalaisille säväyttäviä elämyksiä. Työhön kuuluu lähinnä pääkaupunkiseudun kulttuuritarjonnan silmällä pitäminen, lippujen varailu ja sähköpostien lähettely. Niin ja tietysti mainioista kulttuuritapahtumista nauttiminen! :) Hauskaa on, että pestistä voi tehdä joka vuosi aivan uudenlaisen. Ja jäsenistöltäkin tulee toisinaan tosi hyviä ehdotuksia!

Kokemuksia Peducasta: LottaLähdin mukaan Peducan toimintaan heti fuksivuoteni alkupuolella. Olen aina ajatellut omia opintojani kokonaisuutena, johon opiskelun lisäksi tietyllä tapaa kuuluu myös jonkinlainen vaikuttamistoiminta ja yliopistoyhteisön toimintaan osallistuminen laajemmin. Ainejärjestön toimintaan mukaanlähteminen tuntui siis melko luontevalta. Toiminta oli uutta ja ihmeellistä, ja vaikka olinkin siitä kovin innoissani, tuntui se pitävän sisällään hirveän määrän vastuuta. Hakeuduin siis vastuuhenkilöksi, jonka vastuualueen ainakin toisesta puolesta olin sillä hetkellä perillä: fuksi ja tuutorivastaavaksi.

Keskeisimpänä tehtävänäni fuksi- ja tuutorvastaavana olen kokenut yhteydenpidon sekä kasvatustieteilijätuutoreihin että luokanopettajatuutoreihin ja toiminut linkkinä opiskelijatuutorien ja Peducan välillä. Tehtävä on tuntunut minulle luontevalta, koska olen samaan aikaan itse toiminut opiskelijatuutorina. Olen myös pyrkinyt kehittämään yhteistyötä kasvatustieteilijöiden ja luokanopettajaopiskelijoiden kesken tuutoroinnin avulla ja omalta osaltani pyrkinyt kantamaan korteni kekoon Peducan kahden pääaineen ainejärjestönä toimimiseen.

Olen järjestänyt tuutorikoulutusta uusille tuutoreille Peducan puolesta sekä esitellyt ainejärjestöämme ja sen toimintaa uusille opiskelijoille. Lisäksi olen järjestänyt fukseille erilaisia tapahtumia niin tuutorin kuin fuksi- ja tuutorvastaavankin ominaisuudessa. Olen myös tiedottanut fukseille Peducan toiminnasta ja pyrkinyt pitämään heitä ajan tasalla kaikesta, mitä ainejärjestössä tapahtuu ja näin toivottamaan heidän tervetulleiksi ainejärjestön jäseniksi- ja aktiivisiksi toimijoiksi!

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavuus on jäänyt minun osaltani hieman retuperälle fuksi- ja tuutorhommien työllistävyyden vuoksi. Ympäristövastaavana olen ollut järjestämässä vaihtokirppistä yhteiseen opiskelijatilaamme Conddooriin ja välittänyt ympäristöaiheisia tapahtumakutsuja Peducalistalle. Loppuvuodesta aion vielä kirjoitella aktiivisemmin blogiin ympäristöaiheista sekä yhdessä ympäristövastaavapartnerini kanssa laatia Peducalle ympäristöohjelman.

maanantai 1. marraskuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Reetta

Myöskin edunvalvontavastaava  & HYY-vastaava

Peducan hallituksessa on vierähtänyt nyt viimeiset kaksi vuotta. Eikä mitkään turhat 2 vuotta! Hallituksessa toimiminen on tuonut elämään aivan uudenlaista, sanoisinko draivia ja tunteenpaloa. Näitähän hommia ei tunnetusti tehdä rahasta, kunniasta tai velvollisuudesta. Näitä hommia tehdään: halusta, innostuksesta, välittämisestä, kehittämisen halusta, ideoista ja etenkin uskosta siihen, että sinä yhdessä muiden kanssa pystyt vaikuttamaan asioihin.

Fuksivuotena hallitukseen lähteminen ei ollut yhtään hullumpi juttu. Uusia tuulia ja raikkaita ideoita ja kokemuksia kaivataan aina, oli kyse mistä tahansa. Hallitustoiminnassa on päässyt toteuttamaan itseään ja omia intressejään ja kehittymään paremmaksi tiimityöskentelijäksi. Omat intressit on ollut pitkälti koulutuspolitiikassa, sisältäen opiskelijoiden edunvalvontaa, opetuksen kehittämistä, keskustelujen avauksia jne. Peducan hallituksessa toimiminen innosti hakemaan myös HYYn edustajistoon ja HYYn koulutuspoliittiseen valiokuntaan. Jokainen taho on opettanut paljon. Se fiilis, kun tehdään yhdessä jotain proggista saa endorfiinin kehossa virtaamaan. Voisinkin sanoa, että kyllä se on niin että ne muut ihmiset pitävät sinut liikkeessä ja harmaakin päivänä työntävät sinua eteenpäin!

Suosittelen hallitustoimintaa erityisen lämpimästi kaikille! Hallituksessa riittää hommaa jokaiselle ja jokainen hallitus on oman näköisensä. Come and See!

Fiilistellen,
Reetta :)

Kokemuksia Peducasta: Marina
Edunvalvontavastaava (LO) & HYY-vastaava.

Edunvalvontavastaava toimii hallituksessa nimensä mukaisesti opiskelijoiden etujen valvomisen puolesta. Edunvalvontavastaava seuraa laitoksen ja tiedekunnan tapahtumia, itse olen seurannut tarkkaan myös koko yliopiston ja valtakunnan koulutuspoliittisia tapahtumia. Lisäksi hommaan kuuluu hallinnon ja eri työryhmien opiskelijaedustajiin päin yhteydessä oloa sekä näiden rekrytointia. Yhteydenpito eri puolille on niin ikään tärkeää. Hommaa tehdään toki yhteistyössä niin muun edunvalvontasektorin kuin hallituksen kanssa. Opiskelijan äänen kuuluminen on tärkeää ja sen kuuluvilla pitäminen mukavaa!

HYY-vastaava toimii linkkinä HYYn ja järjestön välillä. Homma on siis lähinnä tiedottamista ja muistuttelemista esimerkiksi HYYn eri tapahtumista ja tiedotteista sun muusta. Itse olen kokenut homman mukavaksi ja luontevaksi, koska olen myös aktiivinen HYY-toimija. Lisäksi olen itse toiminut HYYssä monella eri taholla, joten vuoden aikana on järjestön kannalta merkityksellisistä jutuista tullut itselle selkeitä ja ymmärrettävämpiä.

Kokemuksia Peducasta: Piia


Työelämävastaava 2010

Työelämävastaavan hommiin kuuluu järjestää vierailuja firmoihin tai järjestöihin. Työelämävastaavalle tulee myös suoria yhteydenottoja eri tahoilta, jotka hauaisivat tarjota opiskelijoille työelämäkoulutusta. Tehtävässä tulee olla yhteydessä yhteistyötahoihin, sopia vierailun ajankohtia, mainostaa tapahtumasta ja kerätä ja ilmoittaa osallistujat. Vaatii siis sähköpostitaitoja.

SOOL-vastaava 2010

Suomen opettajiksi opiskelevien liitto SOOL ry valvoo valtakunnallisesti opettajiksi opiskelevien etuja, eli reagoi nopeastikin kirjoittamalla kannanottoja, edustaa opettajiksi opiskelevien näkökulmaa eri järjestöissä ja tahoilla. SOOL julkaisee suosituksia (esim. suositukset harjoittelun ohjaukselle, tavoitteet opettajankoulutukselle).

SOOL järjestää koulutusta aiheista, joita koulutukseen ei välttämättä kuulu (menneitä seminaareja esim. draamakasvatus, vaihtoehtopedagogiikat, yrittäjyyskasvatus, erilaiset kv-aiheiset seminaarit jne...)

SOOL kouluttaa myös järjestötoimintaan lähteneitä opiskelijoita. Järjestökursseilla käsitellään järjestötoimintaan kuuluvia perusasioita, tutustutaan toisiin järjestötoimijoihin ja vaihdetaan ajatuksia.

Peducassa SOOL-vastaavan tehtäviin kuuluu tiedottaa tapahtumista peducalaisille, olla yhteistyössä SOOLin hallituksen kanssa sekä innostaa opiskelijoita keskusteluun, vaikuttamaan ja ajamaan opeopiskeijoiden etuja omassa opettajankoulutuslaitoksessa.