sunnuntai 19. joulukuuta 2010

Viiniä ja valitusta illan palautekooste (LO)

Heippa!
Tässä kooste Viiniä ja valitusta -illan luokanopepuolen palautteista. Palautteet on käyty yhdessä koulutuksen johtajan, Riita Jyrhämän kanssa läpi sekä saatettu tiedoksi lo-koulutuksen kehittämisryhmälle. Kursivoituna, miten asioiden ja ideoiden kanssa on edetty.

Terkuin,

Suvi ja Marina

Monialaiset opinnot
-        biologian didaktiikan kurssissa tapahtunut jo parannusta edellisiin vuosiin nähden. Kuitenkin tähän toivottiin vielä lisää kehittämistä. Tämän osalta asia jo hoidettu.
-       miten voi olla luennoilla läsnäolopakko?
-        Ryhmäkerrat koettiin osin hyödyttöminä tenttejä ja kurssin tavoitteita ajatellen
-        Ryhmien praktinen- ja luentojen teoreettinen osuus eivät kohtaa toisiaan tarkoituksenmukaisesti opiskelijan näkökulmasta, mistä saattaa syntyä motivaatio-ongelmia.
-        Osa opiskelijoista on kokenut itsensä aliarvioiduksi, kun ryhmissä käsitellään asioita toisinaan turhan ”koulumaisesta”, tiedon tenttaamiseen keskittyvästä näkökulmasta, ei niinkään didaktisesti. Toivottiin akateemisempaa orientoitumista aihealueen sallimissa rajoissa.
-        Osin edelliseen liittyen tuottaa vaikeuksia suhtautua opintoihin akateemisesti
-        Sisältöjä ja tapoja opettaa tuodaan esille määrällisesti liikaa. Lopputuloksena mihinkään ei päästä kovin syvälle, eivätkä ne konkreettiset keinot välttämättä ole kuitenkaan muistissa viiden vuoden päästä, kun työelämään siirtyminen on mahdollisesti edessä. Karsimista ja syvemmälle menoa toivottu.
-        Toivotaan, että opetetaan enemmän menetelmiä kuin sisältöjä
-        Sisällöistä voisi saada vaikka vinkki-/linkkilistan kurssin alusta ja jättää ne muuten opiskelijan omalle vastuulle. Vastuu tuo myös motivaatiota.
-        Miten kyseinen tieteenala hahmottaa maailmaa -ajatus
-        Tietynlainen hajanaisuuden tunne kurssien jälkeen herätti myös keskustelua
-        Miksi ei kaikissa taito- ja taideaineissa ole samanlaista valmistavaa kurssia kuin musiikissa (musiikkitiedon- ja taidon alkeet)?
Käsityössä tällaista kurssia voisi kokeilla ensimmäisenä. Ko. kurssi keskittyy taitoihin, peruskurssi taas menetelmiin.
Harjoittelut
-        Koettin, että olisi kuitenkin hyvä päästä kouluun jo aiemmin, vaikka toisaalta tiedostettiin myös se, että pidempään jatkuneet opinnot tuovat harjoitteluihin lisäarvoa
-        Tässä myös se, että ainedidaktiset opinnot ovat niin aikaisessa vaiheessa.
Tyytyväisyys kolmen harjoittelun malliin, mitä on ideoitu.

Kandin tutkielmaopinnot
-        Kandi-info koettiin mielekkäänä ja hyvänä asiana
Kandi-info syksyn alkuun.
-        Informaatio opiskelijoille tästä kuitenkin mielellään aiemmin, jolloin tästä useammalle hyötyä
-        Ylipäätään työskentely ryhmissä on koettu tänä syksynä tehokkaana ja mielekkäänä. Ryhmät saivat yleisesti varsin hyvää palautetta.
-        Onko vuosi liian pitkä aika? Tehostuisiko kuitenkin lyhyehköksi tarkoitetun opinnäytteen kirjoittaminen ja prosessi, jos sitä ei olisi rakenteellisesti venytetty pitkälle ajalle?
-        Puhuttiin siitä, että on ongelmallista, että lo-koulutuksessa kirjoitetaan usein ja melkeinpä lähtökohtaisesti niin (liian?) pitkiä kandeja. ”Tavoitepituisen” kirjoittava opiskelija eriarvoiseen asemaan? Suhde opintopisteisiin?

Graduryhmät
-        Ohjauksen laatu aivan liian vaihtelevaa
-        Arvosanat suhteessa töihin heittelevät paljon ohjaajan mukaan
-         Käytäntöjen yhtenäistäminen toivottua!

Sivuaineet
-        Sivuaineinfot koettiin todella mielekkäiksi, mukaan myös ehdottomasti opiskelijoita kertomaan kokemuksistaan
-        Myös muualla yliopistolla suoritettavat sivuaineet
-        Sivuaineiden sisällöt suhteessa perus- ja aineopintoihin – ei tulisi olla peruskurssin teemoja tarkasti toistavaa

Muut opinnot
-        Krokforsin johdatus kasvatustieteeseen -kurssiin toivottiin taas lisää luentoja
-        Jos 25op alla (avoimesta), on edelleen vaikea hyödyntää sitä ajankäytöllisesti tai tutkintoa nopeuttavalla tavalla
-        Kieliopinnot koettiin jälleen ongelmana.
-        Ryhmiä ei ole tarpeeksi ja niihin ei mahdu → ristiriidassa nopean valmistumisen kanssa
-        ideana heräsi se, voisiko joidenkin opettajankoulutusten kieliryhmiä yhdistää keskenään, jolloin ryhmiä olisi tasaisemmin suhteessa opiskelijamääriin

-        Pari- ja ryhmätenttien olisi hyvä olla aina vaihtoehtoisia
-        haasteellinen työmuoto, koettu myös epätoimivaksi

maanantai 22. marraskuuta 2010

Pysäyttäviä lyhytelokuvia

Peduca järjesti viime lauantaina ekskun kettupäivät-lyhytelokuvafestivaaleille. Peduca kustansi liput jäsenistölle kokonaan ja luvassa oli 3 tuntia lyhytelokuvien huippuja maailmalta. Aiheet vaihtelivat turvapaikanhakijoiden kohtaloista aikustumisen tuskaan, mutta yhteistä oli, ettei yksikään elokuva jättänyt kylmäksi. Harvoin lähtee Finnkinon näytöksistä samoilla fiiliksillä.

Suosittelen kaikille lämpimästi tutustumaan pääkaupunkiseudun elokuvafestivaalitarjontaan. Vuoden mittaan näitä tarjoavat mm. cinemaissi, vinokino, lens politica, rakkautta ja anarkiaa ym. Tammikuussa tulee myös odotettu docpoint joka on henkilökohtainen suosikkini dokumenttifestivaalien saralla.

Elämysten riemua pimeneviin iltoihin :)

-Erna

perjantai 19. marraskuuta 2010

Aikamoista täsmämarkkinointia


Olin kertomassa koulutusalastani tiedekunnan abi-infossa reilu viikko sitten. Porthanian sali oli täynnä tulevia ylioppilaita, joita huoletti suuresti muun muassa sisäänpääsy Käyttiksen koulutusaloille. Lähtiessäni tapahtumasta oven ulkopuolelle oli leiriytynyt valmennuskursseja järjestävä taho x jonka edustajat kävivät miltein abien hihoihin kiinni esitteidensä kanssa.

Markkinointi on vuosi vuodelta röyhkeämpää ja kohdistetumpaa. Erityisen huolestuttavaa on markkinoinnin sijoittaminen suoraan abi-infon yhteyteen jolloin syntyy mielikuva, että tiedekunta ja valmennuskurssiyritys x olisivat jollain tapaa yhteistyössä. Näin ei tietenkään ole, eikä tiedekunta ollut tietoinen markkinoijista. Yleisissä tiloissa ei tietenkään ole kieltoa markkinointiin, mutta minusta oli eettisesti hyvin arveluttavaa valmennuskurssiyrityksen tapa luoda abeille väärää mielikuvaa. Tilaisuudet , joissa abit tietävät tulevansa kuulemaan valmennuskursseista on rehellisempää markkinointia.

Ai niin , Condus hylkäsi ehdotuksen valmennuskurssien järjestämisestä opiskelijajärjestön taholta. Ainejärjestöt (kaikki) vastustivat yksimielisesti ehdotuksen läpivientiä. Peducan kanta ehdotukseen on luettavissa täältä.

-Erna

torstai 18. marraskuuta 2010

Peducalehti 3/2010 ilmestyy!

Tämän vuoden viimeisen Peducalehden julkistamistilaisuus järjestetään maanantaina 22.11. klo 14-18 opiskelijatila Conddoorissa. Tule selailemaan uunituoretta lehteä, nauttimaan glögistä ja pipareista ja hyvästä musiikista sekä hyvästä seurasta! Lehti ilmestyy myöhemmin tuttuun tapaan myös nettin luettavaksi.

Kiinnostaako Peducalehteen kirjoittaminen? Ota yhteyttä lehden päätoimittaja Anna Kylmäseen (a helsinki fi), lähetä valmis juttu tai ota yhteyttä ideasi kanssa: uudet kirjoittajat ovat tervetulleita!

t. Lehden toimitus

torstai 11. marraskuuta 2010

Monialaiset opinnot uudistuu!

Luokanopettajankoulutuksen tutkintoa uudistetaan parhaillaan ja se astuu voimaan syksyllä 2011, kun uudet fuksit tulevat. Koulutuksen uudistaminen on kinkkinen juttu. Tänään keskusteltiin Kehittämisryhmässä monialaisista opinnoista.

Monialaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 op, mikä vastaa laajaa sivuainetta. Tiedekunnassamme on periaatelinjaus, että opintojaksojen pitää olla vähintään 3 op laajuisia. Lain mukaan pakollisia opintoja on oltava kaikista alakoulussa opetettavista aineista. Kaikki uudistukset on tehtävä nykyisten resurssien puitteissa, sillä niitä ei ole tulossa lisää. Lisäksi opiskelijat näkevät valinnaisuuden tärkeänä osana opiskelua. On myös koettu, että opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien ja opetuksen eheyttämiseen tulisi saada paremmat valmiudet. Uudistuksessa on huomioitava myös kasvatuspsykologia pääaineen opiskelevien ilmiöopinnot monialaisissa opinnoissa.

Draama on mitä todennäköisimmin tulossa uudeksi alakoulussa opetettavaksi oppiaineeksi, joten siitä on järjestettävä pakollinen kurssi sisältyen monialaisiin opintoihin. Lisäksi on esitetty toiveita, että opiskelijat saisivat valmiudet sekä teknisen- että tekstiilikäsityön opettamiseen.

Näillä palasilla on saatu kasaan 60 op:n paketti, joka näyttäisi jotakuinkin seuraavanlaiselta:

matematiikka 7op
äidinkieli 8op
orientoivat aineet: bi, ge, ke, fy, hi, ue/et 3op kutakin, yht 18op
taito- ja taideaineet: li, ku, mu, draama 3op kutakin, käsityö 5op, yht 17op
valinnaiset opinnot 10op : orientoivan aineen valinnainen, taito- ja taideaineiden valinnainen sekä eheyttävä/aihekokonaisuuslähtöinen opintojakso.

Kasvatuspsykologian kohdalta on vielä mietittävänä, miten ilmiöopinnot tulevaisuudessa toteutetaan. Opiskelijoilla on ollut toiveena, että perusosat suoritetaan "rehellisen" puolen tapaan, mutta 10 op ilmiöopintoja tuntuu kuitenkin riittämättömältä.

Lisäksi on keskusteltu siitä, että esimerkiksi taito- ja taideaineissa opettajat voisivat halutessaan antaa enemmänkin opetusta kuin nykyisellään, kuitenkin näillä opintopistemäärillä ja resursseilla. Myös VaVa-opinnot mahdollistavat erilaisten syventävien tai soveltavien ainedidaktisten opintojaksojen järjestämisen.

Opettajalla on helposti huoli siitä, saavatko opiskelijat riittävät valmiudet oman oppiaineensa opettamiseen alakoulussa. On hyvä muistaa, että opetettavien aineiden sisällöt, tarvittavat tiedot ja taidot, tulisikin opiskelijalla olla jo hallussa peruskoulun ja lukion pohjalta. Ainedidaktisten opintojen tehtävänä on opettaa menetelmiä.

Kun isoa pakettia uudistetaan, ei ratkaisevinta ole opintopiste sinne tai tänne, mulle tai sulle, vaan opiskelijan kannalta hyvä kokonaisuus. Opinnoissa ei ilmene päällekkäisyyttä, opetus on laadukasta, vuorovaikutus on toimivaa ja osaamista on mahdollista syventää ja soveltaa. Toivonkin opiskelijoilta ideoita, miten juuri näitä asioita voisi koulutuksessamme kehittää!

- Suvi

ps. Harjoittelut jakautuvat tulevaisuudessa varmaan kahden sijasta kolmeen harjoitteluun!
pps. Kun sinulle sanotaan, että jotain pitää saada lisää, kysy mistä se otetaan pois.

keskiviikko 3. marraskuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Erna Peducan edunvalvontavastaava (kt) 2009-2010

Lähdin mukaan hallitukseen koska minua kiinnosti olla mukana vaikuttamassa omaan koulutusalaan ja yleisemmin opiskelijoiden äänen huomioimiseen tiedekunnassamme. Käytännössä oppiainetason edunvalvonta on melko paljon ihan asioiden seuraamista, yhteydenpitoa opiskelijaedustajiin, laitokseen ja opiskelijoihin. 2009 suurin osa edunvalvonnasta keskittyi  uuden yliopistolain seuraamiseen ja sen vaikutukseen kasvatustieteen koulutuksessa. Laitokset yhdistyivät ja olin mukana rakentamassa uutta laitosneuvostoa yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Onnistuimmekin saamaan käyttäytymistieteen laitokselle jokaisesta pääaineesta  opiskelijaedustuksen uuteen laitosneuvostoon. Vuosin aikana olen myös järjestänyt mm. edunvalvontaryhmiä ja Viiniä ja valitus-iltoja joissa keräämme opiskelijoilta tietoa koulutuksemme epäkohdista. Näiden tietojen pohjalta olemme kehittäneet mm. kandiohjausta  oppiaineessamme.

Ekskursiovastaava 2009

Ekskuvastaavuus nousi huolesta , ettei kasvatustieteessä oikein huomioida kolmatta sektoria opinnoissa tai uravaihtoehtona. Tämä synnytti idean Amnestyn ekskusta, jossa kuulimme mitä kasvatustieteen tutkinnolla voi hommailla järjestössä. Tapaaminen poiki myös "maailma koulussa" seminaarin , jossa olin suunnittelemassa globaalikasvatuksesta informoimista opiskelijoille 12 eri kansalaisjärjestön kanssa.

Condusvastaava 2010

Tiedekuntajärjestössämme lähdin tänä vuonna koulutuspoliittisen jaoksen puheenjohtajaksi. Jokaisesta ainejärjestöstä siis valitaan 2 edustajaa Condukseen. Pesti on avannut tiedekuntapolitiikkaa laajemminkin ja missionani on ollut luoda puitteita niin kopo-toimijoiden ja hallinnon opiskelijaedustajien väliselle tiedonkululle kuin tiedekunnan ja opiskelijoiden väliseen vuoropuheluun. Käytännössä tämä on tarkoittanut kuukausittaisia tapaamisia opintoasiainpäällikön ja ainejärjestöjen kanssa, kopo-briiffausiltoja ja Conduksen kokouksiin osallistumista.

Näistä tapaamista on tuloksena mm. tiedekunnan sivuaine- ja työelämäinfot.  Sen ohella olen ollut tekemässä kannanottoa maksuttoman koulutuksen puolesta, järjestämässä mielenosoitusta, selkeyttämässä opiskelijaedustajien rekrytointia ja luomassa uusia ainejärjestötyöstä annettavia opintopistekriteereitä. Parasta pestissä on ollut se, ettei hommia tehdä yksin. Kopo-jaoksessa asiat luodaan yhdessä ja resurssien mukaan.  26 henkinen hallitus koostuu kaikista tiedekunnan koulutusalosta, joten perpektiiviä on saanut koulutuspolitiikkaan myös sitä kautta.

Yleisesti peducassa olen osallistunut mm. Club Vegestylezin järkkäilyyn, yhteisten tapahtumien kasaamiseen ja blogikirjoitteluun . Haikealla mielellä lopetan järjestöhommat vuodenvaihteessa, mutta hyvillä muistoilla ja monta ystävää rikkaanpana :)

Kokemuksia Peducasta: Laura Varapuheenjohtaja ja sihteeri (2010)

Peducan toiminta on opintojen alusta lähtien tuntunut omalta jutulta. Lähdin hallitukseen toisena opiskeluvuonna ja sen jälkeen on tullut oltua mukana monessa jutussa.

Ensimmäisenä hallitusvuotena olin taloudenhoitajana. Toisena vuonna olin kevätlukukauden vaihdossa Saksassa, mutta ehdin kuitenkin toimia ympäristö-, kansainvälisyys- ja Specia-vastaavana. Olin myös mukana järjestämässä Peducan vuosijuhlia, joka oli erittäin mukava projekti. Koska toinen vuosi jäi vähän vajaaksi, halusin vielä jatkaa kolmannen vuoden hallituksessa.

Tänä vuonna olen toiminut Peducassa varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Nämä kaksi pestiä tukevat hyvin toisiaan. Varapuheenjohtajan pestin olen jakanut Marjon kanssa, mikä on ollut huippujuttu. Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan apuna järjestön toimintaa suunnitellessa. Sihteerinä vastaan ainejärjestön paperihommista eli esityslistojen tekemisestä sekä pöytäkirjojen ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimisesta ja arkistoinnista. Vastaan myös käytännön asioiden sujumisesta, kuten kokoustilojen varaamisesta.

Ainejärjestötoiminta on ollut tärkeä osa opiskelijaelämää viimeiset kolme vuotta. Olen saanut paljon uusia kavereita, ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja oppinut uusia asioita.

tiistai 2. marraskuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Marjo


Tunsin Peducan toiminnan omakseni jo heti opintojen alusta lähtien. Fuksivuotena tuli osallistuttua melkein kaikkiin mahdollisiin Peducan järkkäämiin tapahtumiin. Eikä siis aikaakaan, kun huomasin olevani matkalla Peducan syyskokoukseen valmiina hallituksen toimintaan, vaikka tuolloin en oikein vielä hahmottanutkaan, mitä se mahdollisesti tulisi pitämään sisällään.

Ensimmäisenä hallitusvuotenani toimin kulttuurivastaavana sekä fuksi- ja tuutorvastaavana. Nyt toisena hallitusvuotenani päätin jatkaa kulttuurivastaavan pestiä sekä löysin itseni myös varapuheenjohtajan paikalta. Tai oikeammin toiselta niistä.

Varapuheenjohtajan homma on ollut minulle hyvin mieluisa pesti. Se on lähinnä puheenjohtajan apuna olemista ja puheenjohtajan työtaakan helpottamista. Omalta osaltani se on pitänyt sisällään kaikkea mahdollista kokoustarjoiluista aina peducamatkan ideointiin. Suvi on ollut kyllä suopea puheenjohtaja, enemmänkin olisi voinut piiskata! :) Työtaakkaa on varmasti helpottanut myös se, että varapuheenjohtajia on tänä vuonna ollut kaksi. Pestin jakaminen Lauran kanssa on ollut ihan loistohomma!

Kulttuuritoiminta yleisestikin on ollut aina lähellä sydäntäni, joten kulttuurivastaavan pesti tuntui alusta asti luontevalta. Tässä pestissä ehdottomasti parasta on se, että saa järkätä mieleisiään kulttuuritapahtumia ja tarjota peducalaisille säväyttäviä elämyksiä. Työhön kuuluu lähinnä pääkaupunkiseudun kulttuuritarjonnan silmällä pitäminen, lippujen varailu ja sähköpostien lähettely. Niin ja tietysti mainioista kulttuuritapahtumista nauttiminen! :) Hauskaa on, että pestistä voi tehdä joka vuosi aivan uudenlaisen. Ja jäsenistöltäkin tulee toisinaan tosi hyviä ehdotuksia!

Kokemuksia Peducasta: LottaLähdin mukaan Peducan toimintaan heti fuksivuoteni alkupuolella. Olen aina ajatellut omia opintojani kokonaisuutena, johon opiskelun lisäksi tietyllä tapaa kuuluu myös jonkinlainen vaikuttamistoiminta ja yliopistoyhteisön toimintaan osallistuminen laajemmin. Ainejärjestön toimintaan mukaanlähteminen tuntui siis melko luontevalta. Toiminta oli uutta ja ihmeellistä, ja vaikka olinkin siitä kovin innoissani, tuntui se pitävän sisällään hirveän määrän vastuuta. Hakeuduin siis vastuuhenkilöksi, jonka vastuualueen ainakin toisesta puolesta olin sillä hetkellä perillä: fuksi ja tuutorivastaavaksi.

Keskeisimpänä tehtävänäni fuksi- ja tuutorvastaavana olen kokenut yhteydenpidon sekä kasvatustieteilijätuutoreihin että luokanopettajatuutoreihin ja toiminut linkkinä opiskelijatuutorien ja Peducan välillä. Tehtävä on tuntunut minulle luontevalta, koska olen samaan aikaan itse toiminut opiskelijatuutorina. Olen myös pyrkinyt kehittämään yhteistyötä kasvatustieteilijöiden ja luokanopettajaopiskelijoiden kesken tuutoroinnin avulla ja omalta osaltani pyrkinyt kantamaan korteni kekoon Peducan kahden pääaineen ainejärjestönä toimimiseen.

Olen järjestänyt tuutorikoulutusta uusille tuutoreille Peducan puolesta sekä esitellyt ainejärjestöämme ja sen toimintaa uusille opiskelijoille. Lisäksi olen järjestänyt fukseille erilaisia tapahtumia niin tuutorin kuin fuksi- ja tuutorvastaavankin ominaisuudessa. Olen myös tiedottanut fukseille Peducan toiminnasta ja pyrkinyt pitämään heitä ajan tasalla kaikesta, mitä ainejärjestössä tapahtuu ja näin toivottamaan heidän tervetulleiksi ainejärjestön jäseniksi- ja aktiivisiksi toimijoiksi!

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavuus on jäänyt minun osaltani hieman retuperälle fuksi- ja tuutorhommien työllistävyyden vuoksi. Ympäristövastaavana olen ollut järjestämässä vaihtokirppistä yhteiseen opiskelijatilaamme Conddooriin ja välittänyt ympäristöaiheisia tapahtumakutsuja Peducalistalle. Loppuvuodesta aion vielä kirjoitella aktiivisemmin blogiin ympäristöaiheista sekä yhdessä ympäristövastaavapartnerini kanssa laatia Peducalle ympäristöohjelman.

maanantai 1. marraskuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Reetta

Myöskin edunvalvontavastaava  & HYY-vastaava

Peducan hallituksessa on vierähtänyt nyt viimeiset kaksi vuotta. Eikä mitkään turhat 2 vuotta! Hallituksessa toimiminen on tuonut elämään aivan uudenlaista, sanoisinko draivia ja tunteenpaloa. Näitähän hommia ei tunnetusti tehdä rahasta, kunniasta tai velvollisuudesta. Näitä hommia tehdään: halusta, innostuksesta, välittämisestä, kehittämisen halusta, ideoista ja etenkin uskosta siihen, että sinä yhdessä muiden kanssa pystyt vaikuttamaan asioihin.

Fuksivuotena hallitukseen lähteminen ei ollut yhtään hullumpi juttu. Uusia tuulia ja raikkaita ideoita ja kokemuksia kaivataan aina, oli kyse mistä tahansa. Hallitustoiminnassa on päässyt toteuttamaan itseään ja omia intressejään ja kehittymään paremmaksi tiimityöskentelijäksi. Omat intressit on ollut pitkälti koulutuspolitiikassa, sisältäen opiskelijoiden edunvalvontaa, opetuksen kehittämistä, keskustelujen avauksia jne. Peducan hallituksessa toimiminen innosti hakemaan myös HYYn edustajistoon ja HYYn koulutuspoliittiseen valiokuntaan. Jokainen taho on opettanut paljon. Se fiilis, kun tehdään yhdessä jotain proggista saa endorfiinin kehossa virtaamaan. Voisinkin sanoa, että kyllä se on niin että ne muut ihmiset pitävät sinut liikkeessä ja harmaakin päivänä työntävät sinua eteenpäin!

Suosittelen hallitustoimintaa erityisen lämpimästi kaikille! Hallituksessa riittää hommaa jokaiselle ja jokainen hallitus on oman näköisensä. Come and See!

Fiilistellen,
Reetta :)

Kokemuksia Peducasta: Marina
Edunvalvontavastaava (LO) & HYY-vastaava.

Edunvalvontavastaava toimii hallituksessa nimensä mukaisesti opiskelijoiden etujen valvomisen puolesta. Edunvalvontavastaava seuraa laitoksen ja tiedekunnan tapahtumia, itse olen seurannut tarkkaan myös koko yliopiston ja valtakunnan koulutuspoliittisia tapahtumia. Lisäksi hommaan kuuluu hallinnon ja eri työryhmien opiskelijaedustajiin päin yhteydessä oloa sekä näiden rekrytointia. Yhteydenpito eri puolille on niin ikään tärkeää. Hommaa tehdään toki yhteistyössä niin muun edunvalvontasektorin kuin hallituksen kanssa. Opiskelijan äänen kuuluminen on tärkeää ja sen kuuluvilla pitäminen mukavaa!

HYY-vastaava toimii linkkinä HYYn ja järjestön välillä. Homma on siis lähinnä tiedottamista ja muistuttelemista esimerkiksi HYYn eri tapahtumista ja tiedotteista sun muusta. Itse olen kokenut homman mukavaksi ja luontevaksi, koska olen myös aktiivinen HYY-toimija. Lisäksi olen itse toiminut HYYssä monella eri taholla, joten vuoden aikana on järjestön kannalta merkityksellisistä jutuista tullut itselle selkeitä ja ymmärrettävämpiä.

Kokemuksia Peducasta: Piia


Työelämävastaava 2010

Työelämävastaavan hommiin kuuluu järjestää vierailuja firmoihin tai järjestöihin. Työelämävastaavalle tulee myös suoria yhteydenottoja eri tahoilta, jotka hauaisivat tarjota opiskelijoille työelämäkoulutusta. Tehtävässä tulee olla yhteydessä yhteistyötahoihin, sopia vierailun ajankohtia, mainostaa tapahtumasta ja kerätä ja ilmoittaa osallistujat. Vaatii siis sähköpostitaitoja.

SOOL-vastaava 2010

Suomen opettajiksi opiskelevien liitto SOOL ry valvoo valtakunnallisesti opettajiksi opiskelevien etuja, eli reagoi nopeastikin kirjoittamalla kannanottoja, edustaa opettajiksi opiskelevien näkökulmaa eri järjestöissä ja tahoilla. SOOL julkaisee suosituksia (esim. suositukset harjoittelun ohjaukselle, tavoitteet opettajankoulutukselle).

SOOL järjestää koulutusta aiheista, joita koulutukseen ei välttämättä kuulu (menneitä seminaareja esim. draamakasvatus, vaihtoehtopedagogiikat, yrittäjyyskasvatus, erilaiset kv-aiheiset seminaarit jne...)

SOOL kouluttaa myös järjestötoimintaan lähteneitä opiskelijoita. Järjestökursseilla käsitellään järjestötoimintaan kuuluvia perusasioita, tutustutaan toisiin järjestötoimijoihin ja vaihdetaan ajatuksia.

Peducassa SOOL-vastaavan tehtäviin kuuluu tiedottaa tapahtumista peducalaisille, olla yhteistyössä SOOLin hallituksen kanssa sekä innostaa opiskelijoita keskusteluun, vaikuttamaan ja ajamaan opeopiskeijoiden etuja omassa opettajankoulutuslaitoksessa.

perjantai 29. lokakuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Elisa
Taloudenhoitaja 2009-2010

Taloudenhoitajan tehtävien plussiin kuuluu mielestäni hommien hoitaminen omaan tahtiin sekä projektiluontoisuus. Toki tätä hommaa voi tehdä myös tasaiseen tahtiin, mutta kaikki tapahtumat tuppaa menemään niin, että kun on tapahtumia ainejärjestössä, niin on tapahtumia myös tilillä. Miinuksia hommassa on kenties tarkkana oleminen ja vastuullisuus. Sitä pitää hieman ajatella ennen kuin toimii. Homma on kuitenkin pääosin mekaanista työskentelyä. Jos osaa käyttää verkkopankkia, osaa myös toimia taloudenhoitajana.

Taloudenhoitajan hommiin kuuluu myös jäsenrekisterin ylläpito, mutta se tulee kätevästi mukana. Tästä ei siis tarvitse murehtia. Eli siis kun jäsenmaksuja putkahtelee tilille, muistaa laittaa henkilöt myös exceltalukkoon.

Lähdin aikoinani tähän hommaan mukaan siksi, että tämä sopii itsenäisen työn tekijälle: ei tarvitse istua kokouksissa ja vääntää päätöksiä. Taloudenhoitajan pesti on opettanut paljon ja auttanut mm. omien talousasioiden kanssa. Varmasti hyötyä omassa elämässä myöhemminkin.

Liikuntavastaava 2010

Voin itse myöntää,etten ole ollut kovin aktiivinen liikuntavastaava. Olen ennemminkin viestien välittäjä yliopistoliikunnan ja kansalaisten välillä. Mutta liikuntavastaavalla on kätevät ominaisuudet järjestää liikuntatapahtumia ja vierailuja, joten jos vain kiinnostusta löytyy, niin hommaan mukaan. Tapahtumat saa järjestää niin kuin ne itselle parhaiten sopii oman aktiivisuuden mukaan!

torstai 28. lokakuuta 2010

Kokemuksia Peducasta: Anni

Lähdin Peducaan mukaan aluksi erityisesti sen vuoksi, että halusin lisää kavereita. Olin muuttanut toiselta paikkakunnalta ja Peduca näytti sellaiselta paikalta, jonka kautta pystyisi löytämään hauskoja uusia tuttavia, jotka opiskelisivat suunnilleen samaa alaa. No, melkein kolme vuotta Peducassa onkin vierähtänyt ja ystäviä, kavereita ja muita tuttuja on tullut tänä aikana ihan käsittämätön määrä. Paljon enemmän kuin ikinä olisin uskonut. Siinä uusiin ihmisiin tutustumisen ohessa innostuin tekemään myös paljon hauskoja ainejärjestöjuttuja. Peducasta tulikin sitten useammaksi vuodeksi täyspäiväinen harrastus. 

Aloitin ensimmäisenä vuotenani ekskursio ja Specia-vastaavana (Specia=kasvatustieteiden ammattijärjestö). Erityisesti eksku-vastaavana sai toteuttaa juuri sellaisia juttuja, mitkä itseä kiinnosti eniten, koska sain itse valita mihin haluan tutustumiskäyntejä järjestää. Specia-vastaavana sain kosketusta työelämän kasvatustieteilijöihin ja paljon tietoa siitä millaisia töitä kasvatustieteilijän on mahdollista tehdä. Specian tapahtumien kautta tutustuin myös monen muun kaupungin uskomattoman mahtaviin kasvatustieteiden opiskelijoihin. 

Toisena hallitusvuotenani toimin Peducan puheenjohtajana. Puheenjohtajan hommassa saa ehdottomasti parhaiten kuvan koko Peducan toiminnasta. Puheenjohtajana oleminen oli todella vaativa paikka, mutta oli se silti superhauskaa, koska sai jälleen toteuttaa monia mulle tärkeitä juttuja  hauskan porukan kanssa. Puheenjohtajan hommista sai myös sellaista arvokasta kokemusta, jota pystyy hyödyntämään myös myöhemmin työelämässä. 

Tänä vuonna olen vielä pyörinyt mukana Peducan toiminnassa, mutta en enää ihan niin aktiivisesti kuin aiemmin. Ympyrä sulkeutui siinä mielessä, että olen jälleen Specia-vastaava. Lisäksi toimin Peducassa tasa-arvovastaavana, mikä toteutuu pääasiassa sitä kautta, että toimin myös käyttäytymistieteiden laitoksen tasa-arvotyöryhmässä. 

Sitä voi olla vaikea ymmärtää ennen kuin sitä itse kokeilee, mutta ainakin mulle ainejärjestöjutut ovat olleet opiskelijaelämän parasta antia :) 
t.Anni

Kokemuksia Peducasta: Suvi,puheenjohtaja 2010

Puheenjohtajana toimenkuvani on kaiken kirjava. Tehtäväni on yksinkertaisuudessaan huolehtia, että kokonaisuus toimii. PJ:n tärkeimpiä tehtäviä ovat mielestäni jäsenistön kuunteleminen, yhteydenpito eri verkostoihin, hallituslaisten tukeminen ja kannustaminen heidän tehtävissään sekä keskustelun herättäminen ajankohtaisista asioista. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa lukuisia sähköposteja ja puheluita päivittäin, kokousten johtamista, opiskelijoiden kanssa keskustelemista ja tapahtumissa edustamista. Viimekädessä puheenjohtaja on vastuussa hallituksen ja yhdistyksen päätösten toimeenpanemisesta.

Lähdin hallitukseen mukaan heti fuksivuonna, ja toimin ensimmäisen hallitusvuoteni sihteerinä ja fuksi- ja tuutorvastaavana, toisena vuonna puheenjohtajana. Hauskinta mielestäni hallitustoiminnassa on opiskelijoiden asian ajaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen yhteiselle toiminnalle. Nauttinut olen myös suuresti siitä, millaisen joukon uusia ystäviä Peducan toiminta on tuonut mukanaan.

Hallitustoiminta on opettanut minulle paljon suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Hallitustoiminnan myötä myös omat vuorovaikutus- ja organisointitaidot ovat kehittyneet. Olen oppinut huomaamaan, kuinka muutos lähtee pienistä asioista!

Mitä voi tehdä Peducan hallituksessa?

Liitutaulussa ilmestyy lähiaikoina useita kirjoituksia Peducan hallituslaisilta. Tavoitteenamme on kertoa kokemuksia eri tehtävänkuvista ja hallituksessa toimimisesta. Jokaisen uuden hallituksen aikaan vastuualueet ovat kuitenkin sen näköisiä kun ovat hallituksessa toimivien ihmisten kiinnostuksen kohteet.

Syyskokous jolloin uusi hallitus valitaan on 23.11 klo 16.15. Kaikilla peducalaisilla on mahdollisuus lähteä mukaan, tervetuloa luomaan sinun näköistäsi toimintaa!