torstai 11. marraskuuta 2010

Monialaiset opinnot uudistuu!

Luokanopettajankoulutuksen tutkintoa uudistetaan parhaillaan ja se astuu voimaan syksyllä 2011, kun uudet fuksit tulevat. Koulutuksen uudistaminen on kinkkinen juttu. Tänään keskusteltiin Kehittämisryhmässä monialaisista opinnoista.

Monialaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 op, mikä vastaa laajaa sivuainetta. Tiedekunnassamme on periaatelinjaus, että opintojaksojen pitää olla vähintään 3 op laajuisia. Lain mukaan pakollisia opintoja on oltava kaikista alakoulussa opetettavista aineista. Kaikki uudistukset on tehtävä nykyisten resurssien puitteissa, sillä niitä ei ole tulossa lisää. Lisäksi opiskelijat näkevät valinnaisuuden tärkeänä osana opiskelua. On myös koettu, että opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien ja opetuksen eheyttämiseen tulisi saada paremmat valmiudet. Uudistuksessa on huomioitava myös kasvatuspsykologia pääaineen opiskelevien ilmiöopinnot monialaisissa opinnoissa.

Draama on mitä todennäköisimmin tulossa uudeksi alakoulussa opetettavaksi oppiaineeksi, joten siitä on järjestettävä pakollinen kurssi sisältyen monialaisiin opintoihin. Lisäksi on esitetty toiveita, että opiskelijat saisivat valmiudet sekä teknisen- että tekstiilikäsityön opettamiseen.

Näillä palasilla on saatu kasaan 60 op:n paketti, joka näyttäisi jotakuinkin seuraavanlaiselta:

matematiikka 7op
äidinkieli 8op
orientoivat aineet: bi, ge, ke, fy, hi, ue/et 3op kutakin, yht 18op
taito- ja taideaineet: li, ku, mu, draama 3op kutakin, käsityö 5op, yht 17op
valinnaiset opinnot 10op : orientoivan aineen valinnainen, taito- ja taideaineiden valinnainen sekä eheyttävä/aihekokonaisuuslähtöinen opintojakso.

Kasvatuspsykologian kohdalta on vielä mietittävänä, miten ilmiöopinnot tulevaisuudessa toteutetaan. Opiskelijoilla on ollut toiveena, että perusosat suoritetaan "rehellisen" puolen tapaan, mutta 10 op ilmiöopintoja tuntuu kuitenkin riittämättömältä.

Lisäksi on keskusteltu siitä, että esimerkiksi taito- ja taideaineissa opettajat voisivat halutessaan antaa enemmänkin opetusta kuin nykyisellään, kuitenkin näillä opintopistemäärillä ja resursseilla. Myös VaVa-opinnot mahdollistavat erilaisten syventävien tai soveltavien ainedidaktisten opintojaksojen järjestämisen.

Opettajalla on helposti huoli siitä, saavatko opiskelijat riittävät valmiudet oman oppiaineensa opettamiseen alakoulussa. On hyvä muistaa, että opetettavien aineiden sisällöt, tarvittavat tiedot ja taidot, tulisikin opiskelijalla olla jo hallussa peruskoulun ja lukion pohjalta. Ainedidaktisten opintojen tehtävänä on opettaa menetelmiä.

Kun isoa pakettia uudistetaan, ei ratkaisevinta ole opintopiste sinne tai tänne, mulle tai sulle, vaan opiskelijan kannalta hyvä kokonaisuus. Opinnoissa ei ilmene päällekkäisyyttä, opetus on laadukasta, vuorovaikutus on toimivaa ja osaamista on mahdollista syventää ja soveltaa. Toivonkin opiskelijoilta ideoita, miten juuri näitä asioita voisi koulutuksessamme kehittää!

- Suvi

ps. Harjoittelut jakautuvat tulevaisuudessa varmaan kahden sijasta kolmeen harjoitteluun!
pps. Kun sinulle sanotaan, että jotain pitää saada lisää, kysy mistä se otetaan pois.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti