maanantai 28. maaliskuuta 2011

Riitta Jyrhämälle Eino Kaila- palkinto

Yliopistonlehtori Riitta Jyrhämälle Helsingin Opettajankoulutuslaitokselta on myönnetty Eino Kaila- palkinto ansiokkaasta toiminnastaan yliopisto-opettajana. Palkinto myönnettiin viime perjantaina 25.3. Helsingin yliopiston vuosijuhlassa.

Kun opiskelijoiden tukea Jyrhämän ehdokkuudelle kyseltiin Peducalta, olivat opiskelijat vahvasti Riitan puolella ja tukivat aktiivisesti hänen ehdokkuuttaan. Eino Kaila- palkinnon myöntämiskriteereissä mainitaan erityisesti opiskelijoiden näkemyksen vaikutus siihen, kenelle palkinto myönnetään. Peducan hallituksen kesken Jyrhämää kuvailtiin mm. seuraavasti:

Jyrhämän opettamat kurssit ja luennot tarjoavat ajankohtaista, tieteellistä tietoa yhdistettynä rautaiseen ammattitaitoon opetusalalla: opiskelijat ja opettaja ovat Jyrhämän kursseilla aidosti vuorovaikutuksessa keskenään. Jyrhämä on taitava luennoitsija, jonka luennoilla opiskelijat käyvät mielellään: lisäksi hän on arvostettu opinnäytetöiden ohjaaja. Jyrhämä myös itse korostaa ohjauksen ja opettaja-opiskelijasuhteen merkitystä yliopistolla, jonka opiskelijamme ovat kokeneet tärkeäksi.

Jyrhämä on opiskelijoiden keskuudessa erittäin pidetty opettaja, joka työssään huomioi opiskelijoiden mielipiteitä, kuuntelee heitä aidosti ja myös kannustaa opiskelijoita mukaan yhteisten asioiden päätöksentekoon. Jyrhämä on pitänyt säännöllisesti yhteyttä laitoksen ainejärjestöjen suuntaan ja vienyt opiskelijoiden viestiä eteenpäin eri päättäviin elimiin.

Hyvästä opetuksesta keskusteleminen on erityisen ajankohtaista juuri nyt: viime viikolla Helsingin Sanomissa kirjoitettiin yliopiston hallinnon paisumisesta opetuksen kustannuksella (HS 22.3.2011). Heikki Patomäen mukaan mikäli hallinnon kasvu jatkuu tätä vauhtia, vuonna 2050 yliopistossa ei ole enää opetushenkilöstöä. Yliopistouudistuksen myötä taloudellinen ja hallinnollinen autonomia on siirtynyt yliopistoihin ja lisännyt runsaasti byrokratian määrää.
Linkki uutiseen: http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Poliitikot+paneelissa+Yliopistohallinto+paisuu+opetuksen+kustannuksella

Peduca aikoo myös tulevaisuudessa ottaa aktiivisesti kantaa sen puolesta, ettei opetuksen määrästä tingitä ja että yliopisto-opetuksen arvostus säilyy jatkossakin. Myös HYY tulee Helsingin yliopiston uudistaessaan strategiaansa vuosille 2013-2016 ajamaan aktiivisesti tavoitetta opetuksen arvostamisen kasvattamisesta.

Peduca onnittelee Riitta Jyrhämää lämpimästi palkinnon saamisesta!

- Lotta Peducasta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti