perjantai 4. maaliskuuta 2011

Ideaillan tulokset (KT-puoli)

Tässä kooste kasvatustieteen tutkintorakenneuudistusta koskeneen ideaillan tuloksista
ja oppiainevastaavan kommenteista (ranskalaisilla viivoilla palautteen välissä).
Kyse on nyt siis vasta alustavasta ideoinnista, joten jos tämä tulos ei tyydytä, ehdit vielä hyvin mukaan vaikuttamaan!

Ideaillan aikana nousi esiin monia asioita koskien niin tutkintorakennetta, kursseja kuin muita
edunvalvontaan liittyviä asioitakin. Mukana oli 1-3 vuosikurssin opiskelijoita (täydennystä saatiin sähköpostilla 5. vuoden opiskelijoilta ).Yleistä "hyvä tietää" - asiaa:

1. Moni ihmettelee edelleen, miksi niin monella kurssilla luennot ovat pakollisia??

- Luennot eivät periaattessa voi olla pakollisia, mutta joitakin suorituksia voidaan vaatia kurssin läpäisemiseen (esim. ryhmätyöskentelyyn osallistumista). Näin ollen joillakin kursseilla voi olla läsnäolopakko, koska luennoilla suoritetaan jotain kurssin hyväksyttävän läpäisemisen kannalta oleellista.


2. Opiskelijoiden mielestä tenttimahdollisuuksia ei ole tarpeeksi.

- Palaute huomioitu, mutta tenttimahdollisuuksia ei voida luvata lisää resurssien puutteen takia.


3. Jos kurssisuorituksena on luentopäiväkirja, toivotaan yleisesti päiväkirjan suoritusohjeista joustavia ja oppilaan omaa lukeneisuutta ja ajattelua korostavia.

- Palaute huomioitu, aikaisemmin on kuitenkin tullut päinvastaista palautetta, koska vapaamuotoisemmat päiväkirjat ovat aiheuttaneet epäselvyyksiä arvostelukäytännöissä.


4. Kurssien suorituksista ja tehtävistä kaivataan palautetta opettajilta.

- Palautetta saa kyllä, jos sitä käy itse erikseen pyytämässä. Resurssien puutteen takia on kuitenkin hankala antaa aina palautetta kaikille opiskelijoille.Tutkintorakenteesta:

1. Perusopinnoista tuli negatiivista palautetta, mutta iso osa siitä koski itse kurssien sisäisiä järjestelyjä.

- (kommentteja alempana)


2. Aineopinnoista pääosin pidettiin ja nykyinen systeemi koettiin hyväksi. Sähköpostipalautteessa nousi esille se ongelma, että monia aineopintojen kursseja ei järjestetä joka vuosi ja tämä vaikeuttaa opintojen suunnittelua.

- Aineopinnot on suunniteltu laajoiksi ja on hyvä, että niistä pidetään.
- Aineopintojen kurssien järjestämisongelmaan tullaan puuttumaan uudistuksen yhteydessä ja kursseja, joita ei ole järjestetty vuosiin voidaan mahdollisesti poistaa kokonaan aiheuttamasta hämmennystä.


3. Tämän lisäksi sähköposteissa mm. kritisoitiin kandi- ja graduvaiheen kovia vaatimuksia ja rankkuutta, tutkimusmenetelmäopintojen paljoutta sekä koulutussuunnittelukurssin puutetta.

- Vaativa kandi ja gradu tekevät tutkinnosta laadukkaan. Työelämässä arvostetaan Helsingin Yliopistosta valmistuneita kasvatustieteilijöitä, joten kovasta työstä on ihan oikeasti hyötyäkin.
- Tutkimusmenetelmäopinnot tukevat myös monia työelämässä tarvittavia taitoja, joten niiden paljouden koetaan olevan osa laadukasta tutkintoa.
- Koulutussuunnittelu-kurssin järjestämistä mietitään uudistuksen yhteydessä.
- (Sähköpostipalautteet menivät kokonaisuudessaan oppiainevastaavalle ja kaikki palaute huomioitiin)


4. Sivuaineen pilkkominen (2 lyhyttä kandissa, 1 jatketaan pitkäksi maisterivaiheessa) on herättänyt yleisesti mielenkiintoa.

- Sivuaineen pilkkominen poistaisi lähes kaiken valinnaisuuden maisterivaiheesta. Tämän lisäksi ajatellaan, että maisterivaiheessa opiskelijalla on hyvä olla jo laajempaa osaamista, jota pelkät sivuaineen peruskurssit eivät anna. Kandidaatin tutkinnosta pyritään myös yleisesti tekemään työelämän kannalta merkittävämpi ja tämän onnistumiseksi kandivaiheessa pitää olla pitkä sivuaine suoritettuna.Kursseista:

1. Moni perusopintojen kurssi sai negatiivista palautetta (P1, P3 ja P6). Kurssijärjestelyjä kehuttiin hyviksi ideoiksi, mutta jostain syystä ne eivät opiskelijan näkökulmasta ole toimineet käytännössä. Tähän vasta-argumentiksi nousi kuitenkin se, että yliopistossa myös opiskelijan oma panos korostuu ja kursseissa ei tarvitsekaan kaiken olla valmiina.
P1: koetaan paikoitellen tylsäksi ja liian paljon tietoa sisältäväksi (mitään ei jää päähän, asioita voisi tiivistää ja korostaa pääkohtia)
P3: opiskelijat haluaisivat konkreettisesti tutustua siihen, mitä hyvä opetus on (ei pelkkää teoriaa)
P6: kurssin suoritustapaa voisi selkeyttää (jonkinlaista perusteosta kaivataan)

- P1 kurssista on aikaisemmin tullut hyvää palautetta, joten ideaillan tulos on ristiriidassa tämän
kanssa. Asiaa tutkitaan ja mietitään uudistuksen yhteydessä.
- P3 ja P6 kurssien järjestelyjä on mietitty myös henkilökunnan toimesta, asiaan perehdytään uudistuksen yhteydessä.


2. Tieteellisen kirjoittamisen kurssi ei ole mielekäs, koska siinä vaiheessa kun kurssia suorittaa on tieteellisen kirjoittamisen ehtinyt jo oppia muiden kurssien kuluessa.

- Tieteellisen kirjoittamisen kurssi on puhuttanut myös henkilökuntaa. Sitä voisi ehkä ehdottaa suoritettavaksi jo opintojen ensimmäisenä vuotena, jolloin siitä voisi olla enemmän hyötyä.Opiskelijoiden rekrytointi tutkintorakenneuudistusta toteuttaviin työryhmiin pyörähtää käyntiin perioditauon jälkeen. Sitä odotellessa, hyvää väliviikkoa kaikille!-Pekka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti