tiistai 22. helmikuuta 2011

Tutkintorakenteiden uudistamisesta

Tutkintorakenteiden uudistustyö on käynnissä niin kasvatustieteiden oppiaineessa kuin luokanopettajakoulutuksessakin.

Kasvatustieteiden puolella järjestetään tutkintorakenteen uudistukseen liittyen ideointi-ilta tämän viikon torstaina 24.2. klo 18.30 alkaen Rexissä, joka huipentuu illanviettoon klo 21 alkaen. Palautetta voi antaa esim. yksittäisistä kursseista, asiasisällöistä tai tutkintorakenteesta kokonaisuudessaan. Palaute voi olla myös positiivista, jotta tiedetään, mihin kursseihin opiskelijat ovat jo tyytyväisiä.

Luokanopettajapuolen opiskelijoita ovat viime aikoina huolestuttaneet erityisesti monialaisten opintojen (60 op) sisällöt, riittävyys ja sovellettavuus opettajan työssä. Opiskelijat kaipaisivat monialaisilta kursseilta enemmän menetelmiä, kuin pintaa riipaisevia sisältöjen käsittelyä: mikäli oman koulu-uran aikana ei käsitöitä ole juuri harrastanut, ei opettajankoulutus voi millään resursseilla kattavaa tietotaitoa niiden suhteen opiskelijalle tarjota. Paljon on kiinni opiskelijan omasta harrastuneisuudesta ja aktiivisuudesta.

S&M- ilta kopo-teemalla järjestetään tiistaina 1.3. klo 17 alkaen Conddoorissa (Siltiksen opiskelijatilassa). Illan aikana viimeistellään mm. kannanotto opettajankoulutuksen harjoittelujen riittävyydestä sekä otetaan palautetta vastaan eri opettajankoulutuslaitoksen kursseista ja pohditaan, minkälaisia kehittämisideoita niiden suhteen voitaisiin viedä eteenpäin eri työryhmiin ja opettajakunnalle. Valmistelutyö on jo melko pitkällä, ja kurssisisältöjä jo lyöty pitkälti lukkoon: tämän vuoksi keskitymme erityisesti menetelmiin ja valmiiksi asetettujen tavoitteiden puitteissa mahdollisiin uudistuksiin ja kehittämisideoihin.

Nyt on aika vaikuttaa siihen, mitä molemmissa oppiaineissa tulevaisuudessa opiskellaan: minkälaisia kasvatustieteilijöitä ja luokanopettajia tulevaisuudessa tiedekunnastamme valmistuu, ja minkälaiset eväät heillä on työelämään.
Tervetuloa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti